หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

admin ea
2021-05-10 18:13:51

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการหบริหารการศึกษา ทีได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 เกียรติคุณบัตรพร้อมเข็มเสมาคุณูปการทองคำ