หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววารี สรสัมฤทธิ์
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววารี  สรสัมฤทธิ์  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 18:09:38
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวผุสชนี ปัญญา
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวผุสชนี  ปัญญา ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 18:10:16
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563กรรมการสาขาวิชาการบริหาร ...
2021-05-12 18:10:45
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการและเลขานุการในการสอบวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการและเลขานุการในการสอบวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาการบริ ...
2021-09-27 14:38:41
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายอนันต์ เถื่อนเนาว์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายอนันต์  เถื่อนเนาว์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 ...
2021-05-12 18:11:06
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้อง A101 T ...
2021-05-12 18:11:55
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ ธีระพันธุ์ นาคายน
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ ธีระพันธุ์ นาคายน ...
2021-11-24 11:58:00
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ วีรวิชญ์ อารีสวัสดิ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ วีรวิชญ์ อารีสวัสดิ์ ...
2021-11-24 10:54:30
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พีรดา เชื้อผู้ดี
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พีรดา เชื้อผู้ดี ...
2021-11-24 10:57:12
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ กาญจนา พิมพ์แสง
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ กาญจนา พิมพ์แสง ...
2021-11-24 10:59:26
ข่าวย้อนหลัง