หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ...
2021-05-12 17:57:41
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการบริหารการศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพั ...
2021-05-12 18:00:08
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาพัฒนาความคิดเค้าโครงวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ...
2021-05-12 18:07:48
วิทยากร โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างใน ...
2021-05-12 18:08:56
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563กรรมการสาขาวิชาการบริหาร ...
2021-05-12 18:10:45
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้อง A101 T ...
2021-05-12 18:11:55
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้)
ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเ ...
2021-05-12 18:12:27
ข่าวย้อนหลัง