หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ...
2021-07-17 11:12:25
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกาา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีก ...
2021-07-17 11:18:59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ...
2021-07-11 20:02:52
การสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา
การสอนออนไลน์วิชาการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา ...
2021-07-11 20:09:51
นักศึกษารุ่น22 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นักศึกษารุ่น22 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อปรึกษาและรับฟังแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ ...
2021-07-11 20:14:31
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์  ...
2021-07-14 10:42:45
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์  ...
2021-07-14 11:04:56
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ ...
2021-07-14 11:08:27
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์  ...
2021-07-15 19:21:40
การประชุมนโนบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาจีน
การประชุมนโนบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาจีน ...
2021-07-16 16:45:04
ข่าวย้อนหลัง