Home > News > News > ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

admin ea
2021-07-14 11:04:56

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก 

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ