หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 2 (กฏหมายการศึกษา)
องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 2 (กฏหมายการศึกษา)

admin ea
2021-01-21 15:26:04

องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 2 (กฏหมายการศึกษา) ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์