หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอเชิญร่วมสัมมนาการบริหารการศึกษา เรื่อง "ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ พลิกการศึกษาไทยสู่อนาคต"
ขอเชิญร่วมสัมมนาการบริหารการศึกษา เรื่อง "ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ พลิกการศึกษาไทยสู่อนาคต"

admin ea
2024-02-08 15:51:55

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 

หัวข้อเรื่อง “ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ พลิกการศึกษาไทยสู่อนาคต” โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา ดังนี้


✏️นางภรณ์ณิรัตน์ แก้วศรีงาม

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


✏️นายชณนบ พุทธิยมงคล

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาศ สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


✏️นางน้ำผึ้ง อากาศวิภาต

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพระเสริมรังษี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ


ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/1jUlejaMx0rAHtuagKk8uNN2GlWk5gQYJwLWN0LBXres/viewform?edit_requested=true

** หมายเหตุ : อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกียรติบัตร

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษ#sdgs_ssru


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174

https://grad.ssru.ac.th/th/news/view/17-01-2567-01

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th