หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > กิจกรรมนำเสนอผลงาน กลุ่มKM เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
กิจกรรมนำเสนอผลงาน กลุ่มKM เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

admin ea
2021-09-14 16:09:26

กิจกรรมนำเสนอผลงาน กลุ่มKM เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการนำเสนอผลงานกลุ่ม KM