หน้าหลัก > ข่าว > สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

admin ea
2024-02-08 16:12:30

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวอิชยา อินทร์จันทร์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #ผศ.ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษา