หน้าหลัก > ข่าว > สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

admin ea
2024-02-08 16:12:07

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวธีรพร ทิวงค์ษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษา