หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอน
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอน

admin ea
2023-07-29 11:55:00

25 กรกฎาคม 66 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียน #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์