หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28

admin ea
2023-08-23 20:41:07

23 สิงหาคม 66 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ปริญญาโท รุ่น 28 กลุ่มที่ 1 ในรายวิชา ENG5110 : English for Graduate Studies (ภาษาอังกฤษสำหรับมหาบัณฑิต) สอนโดย #ผศ.ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้อง 2148