หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

admin ea
2020-07-21 13:40:14

บรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628 ระบบประกันคุณภาการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ศัสนีย์  จะสุวรรณ์ เป็นผู้สอน