หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite

admin ea
2023-01-20 16:35:50

วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้อง 2143 และ ห้อง 2144 อาคารศรีจุฑาภา