หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล ของนักศึกษา > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์ (ครูเจมส์)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์ (ครูเจมส์)

admin ea
2023-05-27 09:48:12

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์ (ครูเจมส์) ข้าราชการครู โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี นักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่น 27 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับรางวัล เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2566 ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ระดับประเทศ