หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > Miss Liangyi Duan นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 24 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบป้องกันค้นคว้าอิสระ
Miss Liangyi Duan นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 24 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบป้องกันค้นคว้าอิสระ

admin ea
2023-01-16 15:05:02

Miss Liangyi Duan นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 24 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบป้องกันค้นคว้าอิสระ กับ ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (อาจารย์ที่ปรึกษา) ณ ห้อง 2155 บัณฑิตวิทยาลัย