หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายพัฒนพงษ์ นามพิมพ์
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายพัฒนพงษ์ นามพิมพ์

admin ea
2024-07-10 14:46:35

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

นายพัฒนพงษ์  นามพิมพ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

#ความสำเร็จของนักศึกษาคือเป้าหมายของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#EducationalAdministrationSSRU

#การบริหารการศึกษา #สวนสุนันทา

#รั้วแดงกำแพงวัง #SSRU #GRAD_SSRU 

#บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา