หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสร
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสร

admin ea
2024-07-10 14:44:16

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

นางสาวณัฐนิช  สุรสิงห์ไกรสร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

#ความสำเร็จของนักศึกษาคือเป้าหมายของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#EducationalAdministrationSSRU

#การบริหารการศึกษา #สวนสุนันทา

#รั้วแดงกำแพงวัง #SSRU #GRAD_SSRU 

#บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา