หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข

admin ea
2024-07-10 14:34:00

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1

#ความสำเร็จของนักศึกษาคือเป้าหมายของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#EducationalAdministrationSSRU

#การบริหารการศึกษา #สวนสุนันทา

#รั้วแดงกำแพงวัง #SSRU #GRAD_SSRU 

#บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา