หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวยุคลธร แสงชัยศรียากุล
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวยุคลธร แสงชัยศรียากุล

admin ea
2024-07-10 13:53:15

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

นางสาวยุคลธร แสงชัยศรียากุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปัญญาวรคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1

#ความสำเร็จของนักศึกษาคือเป้าหมายของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#EducationalAdministrationSSRU

#การบริหารการศึกษา #สวนสุนันทา

#รั้วแดงกำแพงวัง #SSRU #GRAD_SSRU 

#บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา