หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวสิริมิริน เกิดช่าง
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางสาวสิริมิริน เกิดช่าง

admin ea
2024-07-10 13:49:59

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

นางสาวสิริมิริน เกิดช่าง ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2

#ความสำเร็จของนักศึกษาคือเป้าหมายของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#EducationalAdministrationSSRU

#การบริหารการศึกษา #สวนสุนันทา

#รั้วแดงกำแพงวัง #SSRU #GRAD_SSRU 

#บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา