หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายณัชพล บัวสมบูรณ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายณัชพล บัวสมบูรณ์

admin ea
2024-02-08 15:52:32

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายณัชพล บัวสมบูรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษา