หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาต นาห่อม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาต นาห่อม

admin ea
2024-02-08 15:53:09

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา นายยุทธชาต นาห่อม วันที่1 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษา