หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวภาสินี สวยงาม
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวภาสินี สวยงาม

admin ea
2024-02-08 15:53:45

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา นางสาวภาสินี สวยงาม วันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


#SSRU#GRAD_SSRU#Educational Administration SSRU#ssru_ed.admin#การบริหารการศึกษา