หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 4
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 4

admin ea
2023-08-10 22:56:07

10 สิงหาคม 66 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566 นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น4  ในรายวิชา EAD9510 Seminar in Educational Administration Research สอนโดย #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ณ ห้อง 2157