หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ พลิกการศึกษาไทยสู่อนาคต
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ พลิกการศึกษาไทยสู่อนาคต

admin ea
2024-02-08 15:57:18

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567  ในหัวข้อ สัมมนาเรื่องผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่อนาคต โดยวิทยากร  นายชณนบ พุทธิยมงคลกุล นางภรณ์ณิรัตน์ แก้วศรีงาม และนางน้ำผึ้ง อากาศวิภาต


#SSRU #GRAD_SSRU #Educational Administration SSRU #ssru_ed.admin #การบริหารการศึกษ#sdgs_ssru