หน้าหลัก > ข่าว > สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวธนัชพร อ่อนศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวธนัชพร อ่อนศรี

admin ea
2023-05-27 09:35:58

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวธนัชพร อ่อนศรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา