หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล ของนักศึกษา
ผลงาน / รางวัล ของนักศึกษา

นักศึกษาจีนปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล TOP PAPER AWARDS (international paper)
18 สิงหาคม 2566 งาน 2nd NIC-NIDA Conference, 2023สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ...
2023-08-19 17:45:12
ข่าวย้อนหลัง