หน้าหลัก > ข่าว > การนำเสนองานนักศึกษา (จีน)
การนำเสนองานนักศึกษา (จีน)

Baosheng Liu
Baosheng Liu.pptx ...
2021-05-21 17:24:48
Duan Liangyi
Duan Liangyi.pptx ...
2021-05-21 17:23:43
Jiang Yinxian
Jiang Yinxian.pdf ...
2021-05-21 17:27:45
Luo Xiaohu
Luo Xiaohu.pdf ...
2021-05-21 17:31:15
Luo Wenting
LuoWenting.pptx ...
2021-05-21 17:33:01
Wang Lingxuan
Wang Lingxuan.pptx ...
2021-05-21 17:34:24
Weng Dongna
Weng Dongna.pptx ...
2021-05-21 17:35:49
Wu Han
Wu Han .pptx ...
2021-05-21 17:37:05
Yang meng
Yang meng.pptx ...
2021-05-21 17:38:26
Yunhui Xiao
Yunhui Xiao.pptx ...
2021-05-21 17:40:07
ข่าวย้อนหลัง